TH EN

นารายณ์พร็อพเพอตี้ มอบเงินบริจาค มูลนิธิทิสโก้ฯ

โพสต์เมื่อ 23 กันยายน  2565

นารายณ์พร็อพเพอตี้ มอบเงินบริจาค มูลนิธิทิสโก้ฯ

สนับสนุนโครงการ 40 ปีแห่งการให้ #ให้ทุกที่คือห้องเรียน  

 

กลุ่มทิสโก้ขอขอบคุณ … บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด ที่ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้แก่โครงการ 40 ปีแห่งการให้ #ให้ทุกที่คือห้องเรียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ส่งมอบให้กับเยาวชนไทยที่ขาดแคลน จำนวน 4,040 คนทั่วประเทศ 

        โดยมี คุณเมธา ปิงสุทธิวงศ์ กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทิสโก้ รับมอบเงินบริจาค จาก คุณสุรศักดิ์ พิมพะสิงห์ ผู้อำนวยการบริหาร สายงานก่อสร้าง จากบริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด

        สำหรับโครงการ “40 ปีแห่งการให้ #ให้ทุกที่คือห้องเรียน” กำหนดระยะเวลาจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 ตุลาคม 2565 โดยเปิดรับบริจาคจากประชาชนทั่วไป ในชื่อบัญชี “มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เพื่อโครงการ 40 ปี แห่งการให้” บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทิสโก้ เลขที่ 0001-117-005-019-9      โดยสามารถบริจาคผ่าน Mobile Banking (QR Code) ได้ทุกธนาคาร หรือสาขาธนาคารทิสโก้ทั่วประเทศ

 

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา 

  •  คุณนพพันธ์ ตั้งกัลยานนท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาความสัมพันธ์ลูกค้า 2 สายธุรกิจขนาดใหญ่                 กลุ่มลูกค้าบรรษัท 

  •  คุณธรรมนิตย์ เบญจาภิบาล  ผู้จัดการ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 

  •  คุณเมธา ปิงสุทธิวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการอำนวยการ กลุ่มทิสโก้   

  •  คุณสุรศักดิ์ พิมพะสิงห์ ผู้อำนวยการบริหาร สายงานก่อสร้าง บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด 

  •  คุณยศศักดิ์ ยุทธพงษ์ธาดา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน