TH EN

บลจ.ทิสโก้ โชว์ฝีมือ ส่งกองทริกเกอร์หุ้นไทยถึงเป้า 5% ก่อนกำหนด 

โพสต์เมื่อ 13 กันยายน  2565

บลจ.ทิสโก้ โชว์ฝีมือ  

ส่งกองทริกเกอร์หุ้นไทยถึงเป้า 5% ก่อนกำหนด 

 

12 ก.ย. 65 - บลจ.ทิสโก้โชว์ฝีมือจับจังหวะลงทุนหุ้นไทย ส่งกองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#6 (TEQT5M6) ถึงเป้าหมายก่อนกำหนดในระยะเวลา 3 เดือน 9 วัน ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการลงทุนหุ้นไทย

            นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth Advisory, Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co., Ltd.) เปิดเผยว่า จากความเชี่ยวชาญในการจับจังหวะการลงทุนของ บลจ.ทิสโก้ ล่าสุดสามารถบริหารกองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#6 (TEQT5M6) ความเสี่ยงระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง) ถึงเป้าหมาย 5% มีมูลค่า NAV เท่ากับ 10.5143 บาทต่อหน่วยในวันที่ 9 กันยายน 2565 มากกว่าดัชนีชี้วัด SETTRI ที่ในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 0.18% โดยใช้ระยะเวลาบริหารเพียง 3 เดือน 9 วัน นับจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นวันจัดตั้งกองทุน ถือเป็นการบริหารจัดการให้ถึงเป้าหมายก่อนกำหนดที่ 5 เดือน และเป็นทริกเกอร์ฟันด์ลำดับที่ 107 ที่ บลจ.ทิสโก้บริหารให้ถึงเป้าหมาย จากทริกเกอร์ฟันด์หุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศที่ออกโดย บลจ.ทิสโก้จำนวนทั้งหมด 133 กองทุน

            “ในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนตามตลาดโลก ทั้งปัจจัยเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนจากการดำเนินนโยบาย Zero Covid แม้ว่าไทยจะมีปัจจัยบวกจากการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมถึงผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนที่เติบโตดีกว่าคาดก็ตาม ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมามีความผันผวนแต่ยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงระดับเดิม แต่ด้วยความสามารถของผู้จัดการกองทุนบลจ.ทิสโก้ สามารถทำผลตอบแทนกองทุนให้บรรลุเป้าหมายได้ โดยใช้เวลาเพียง 3 เดือนเศษ ทำผลตอบแทนมากกว่าตลาดเกือบ 5% (อ้างอิงดัชนี SETTRI) ตอกย้ำความเป็นผู้นำกองทุนทริกเกอร์ของบลจ.ทิสโก้ ” นายสาห์รัชกล่าว

            สำหรับมุมมองหุ้นไทยหลังจากนี้ บลจ.ทิสโก้ยังคงมีมุมมองเชิงบวก เพราะกำไรบริษัทจดทะเบียนเริ่มฟื้นตัว และยังไม่เติบโตมากเท่ากับช่วงก่อน COVID-19 แพร่ระบาด ทำให้ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้จากปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ยังแนะนำให้นักลงทุนติดตามอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อในประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดังนั้น จึงแนะนำให้นักลงทุนเลือกการลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสเติบโตได้ดี และมีปัจจัยพื้นฐานที่มั่นคงเป็นหลัก 

            ทั้งนี้ ความสำเร็จในการบริหารจัดการกองทุนทริกเกอร์ฟันด์ถึงเป้าหมายก่อนกำหนดในครั้งนี้ ตอกย้ำให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการกองทุนที่เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้า ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ บลจ. ทิสโก้ได้รับรางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนหุ้นในประเทศ (Best Fund House Winner : Best Domestic Equity House) จากการประกาศผลรางวัล Morningstar Awards 2022 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  

             โดย ณ วันที่ 9 กันยายน 2565 บลจ.ทิสโก้ออกกองทุนทริกเกอร์ฟันด์มาแล้วทั้งหมด 133 กองทุน   (ถึงเป้าหมายในระเวลา 76 กองทุน และถึงเป้าหมายนอกระยะเวลาลงทุน 31 กองทุน) มีกองทุนที่อยู่ระหว่างลงทุน 6 กองทุน (อยู่เกินระยะเวลาลงทุน 6 กองทุน) และกองทุนไม่ถึงเป้าหมายและเลิกกองทุนแล้ว 20 กองทุน)

            อย่างไรก็ตาม หน่วยลงทุน TEQT5M6 ได้สับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center            โทร. 0 2633 6000 กด 4, 0 2080 6000 กด 4 และ www.tiscoasset.com หรือ แอปพลิเคชัน TISCO My Funds 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน