TH EN

กลุ่มทิสโก้ร่วมรณรงค์ “World Cancer Day 2021”

โพสต์เมื่อ 3 กุมภาพันธ์  2564  

        “โรคมะเร็ง” ยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี และถือเป็น Major Killer ของคนทั่วโลกในปัจจุบัน หากดูสถิติของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ในปี 2562 มีคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิดสูงถึง 84,073 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,408 คน ขณะที่ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) พบในปี 2563 ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงถึง 10 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า 4 แสนคน สิ่งที่น่าตกใจคือมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่า 1.2 ล้านคน มาอยู่ที่ 19.3 ล้านคน จึงนับเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญระดับโลกก็ว่าได้

        

        กลุ่มทิสโก้ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงของโรคมะเร็งร้ายนี้อย่างต่อเนื่อง โดยจัดแคมเปญ “Fighting Cancer” ร่วมรณรงค์ในวันมะเร็งโลก หรือ World Cancer Day 2021 นำทีมโดยคุณชลิต ศิลป์ศรีกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทิสโก้ คุณพิชา รัตนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ และ คุณธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการอำนวยการ บลจ.ทิสโก้ และพนักงานทุกคน เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดผลกระทบจากมะเร็งร้ายนี้

 

 

 

        แคมเปญ “Fighting Cancer” ในปีนี้ กลุ่มทิสโก้จะหักรายได้ค่าธรรมเนียมส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและประกันภัย ร่วมสมทบทุนบริจาคเป็นทุนทรัพย์ และเป็นกำลังใจให้กับสถาบันการแพทย์ไทย ในการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งให้มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้จากทุกกรมธรรม์ของผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง บริจาค 50 บาท และรายได้จากผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่ร่วมรายการทุกๆ 100,000 บาท บริจาค 50 บาท  ให้แก่ กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง จุฬาฯ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

        ในปี 2564 นี้ นับเป็นปีที่ 4 แล้วที่กลุ่มทิสโก้หันมาให้ความสำคัญและสนับสนุนงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งมาอย่างต่อเนื่อง และตั้งใจจะเดินหน้าให้การสนับสนุนต่อไป เพื่อให้การรักษาโรคมะเร็งมีความก้าวหน้าจนสามารถเอาชนะโรคร้ายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งต้องขอบคุณนักวิจัยที่มุ่งมั่นและเสียสละ และขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้โครงการนี้ดำเนินต่อไปได้ เพราะหากสามารถค้นคว้าจนพบแนวทางการรักษาที่ได้ผลดีขึ้นสำเร็จ นอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้รับการรักษาที่ดีขึ้นแล้ว ยังเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้รับการรักษาในราคาที่ถูกลงด้วย

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน